de Kus

The kiss #1

video-installation (DVC), colour, sound 1 sec. (loop) (concept, editing)

Joseph Paul Jernigan was een 39-jarige Texaan die ter dood veroordeeld werd voor de moord op een getuige toen hij een microgolfoven stal. De gevangenisaalmoezenier overtuigde hem om zijn lichaam af te staan voor de wetenschap. Dit werd begrepen als een daad ter compensatie naar de maatschappij toe. Volgens zijn zuster was het om de familie de begrafeniskosten te besparen. Niemand vertelde hem dat zijn lichaam voor het Male Human Visible Project gebruikt zou worden. Hierrond is heel wat protest ontstaan, o.a. van de Universiteit van Wenen die opriep de beelden te bannen omdat men niet wilde dat de wetenschappelijke gemeenschap in verband werd gebracht met het doden van mensen. Nochtans werd vanaf het eerste anatomisch onderzoek het ontleden van lijken enkel bij ter dood veroordeelden toegestaan. De vrouw bleef anoniem. Over haar wordt verteld dat het een 59-jarige huismoeder uit Maryland betreft die stierf aan een hartaanval. Het was haar echtgenoot die erop stond dat haar lichaam voor het Female Visible Human Project gebruik zou worden. Over deze selectieprocedure is nooit gedebatteerd. Wel werden vraagtekens geplaatst bij de leeftijd van de vrouw. De geslachtsorganen zijn niet meer representatief voor die van een jonge vrouw. Het specimen vertoont verschillende pathologieën waaronder cardiovasculaire ziekten. Joseph Paul Jernigan was a 38-year-old Texas murderer who was executed by lethal injection on August 5, 1993. At the prompting of a prison chaplain he had agreed to donate his body for scientific research or medical use, without knowing about the Visible Human Project. Some people have voiced ethical concerns over this. One of the most notable statements came from the University of Vienna which demanded that the images be withdrawn with reference to the point that the medical profession should have no association with executions, and that the donor’s informed consent could be scrutinized. The female donor, 59-year-old, remains anonymous. In the press she has been described as a Maryland housewife who died from a heart attack. Her body is said to be donated to the project at the explicit request of her husband. This selection procedure has never been discussed. Questions have been raised however about the age of the person. The reproductive organs of the woman are not representative of those of a young woman. The specimen contains several pathologies, including cardiovascular disease.

De kus pers
HOT RE-STRIKE pers

de kus pers
de kus pers